Disclaimer

De informatie op de website en de nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Amartech garandeert echter niet dat de informatie op deze website alsook de nieuwsberichten volledig en juist zijn, vrij zijn van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren.

Amartech is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website en de nieuwsberichten, virussen op de website en de nieuwsberichten of het niet correct functioneren van de website en de nieuwsberichten. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, en de nieuwsberichten berusten uitsluitend bij Amartech. Amartech behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor.

DISCLAIMER (ENGLISH VERSION)
The information presented on this website as well as the news items are composed in a carefully manner. However, Amartech does not garantuee that information and news items on this website are complete and correct and/or free of typing errors and/or free of computer virusses and/or that the content of this website is available without interruption(s).

Amartech is not responsible for damage and/or costs that result from (incomplete or incorrect) information, typing errors, computer virusses on this website. All intellectual property rights regarding the information and/or news items remains in posession of Amartech.